8نکته کلیدی در استفاده از گیربکس اتوماتیک و خرابی آن

موارد کلیدی برای استفاده از خودروهای اتومات وجود دارد که با رعایت آنها که بعضا ساده هم هست میتوان امکان خرابی و استهلاک آنها را پایین آورد و کم کرد.

1- گیربکس های اتوماتیک از هر نوعی که باشند دارای حجم مشخصی روغن بوده که این میزان روغن می بایست همواره در حجم و کیفیت استاندارد باشند.  مالک خودرو باید طبق  دستورالعمل اعلام شده توسط  شرکت سازنده  در خصوص کنترل حجم و کیفیت روغن گیربکس اقدام کند. عدم رعایت موضوع باعث سوختگی صفحات کلاچ و گرفتگی مدار ساعت و شیرهای گیربکس می شود.

2- تعویض به موقع روغن گیربکس حتما در دستور کار قرار داشته تا علاوه بر جلوگیری از بروز ایرادات ذکر شده در سطر بالا از تقه زدن هنگام تعویض دنده تا حدودی زیادی جلوگیری کند.

3- همانند موتور خودرو که در زمان سرد بودن باید 30 ثانیه در جا کار کند تا روغن موتور کمی گرم شده و از حالت ساسات خارج شود، روغن گیربکس نیز به گرم شدن نیاز دارد تا عمل انتقال گشتاور و دور به خوبی صورت پذیرد. عدم رعایت موضوع باعث کاهش دور و توان گیربکس می شود.

4- هنگام رانندگی و در مواقعی که در پشت چراغ قرمز یا ترافیک قرار می گیریم اگر مدت زمان توقف کمتر از 60 ثانیه است نیاز به خلاص نمودن دنده نیست ولی اگر مدت زمان توقف از زمان مذکور بیشتر است می بایست حتما دنده را در حالت N (خلاص) قرار داده تا از هرزگردی و شفت گیربکس جلوگیری کنیم. عدم رعایت این موضوع باعث سوختگی صفحات کلاج می شود.

5- در حین رانندگی به هیچ وجه دنده را  در حالت N (خلاص) و مجدد در حالت D (حرکت) قرار ندهیم. این عمل حتما باید در زمان توقف کامل خودرو  انجام شود.عدم رعایت این موضوع می تواند باعث شکستگی و آسیب جدی به مجموعه باند و صفحات کلاچ گردد.

6-در زمان قرار دادن دنده در حالت D (حرکت) حتما باید دور موتور در وضعیت IDLE  (با روشن کردن موتور اگر پا را بر روی پدال گاز قرار ندهیم ، موتور با دوری آرام و پیوسته (حدود 900 دور بر دقیقه) شروع به کار می کند ، به این وضعیت دور آرام و یا دور پایه (IDLE) می گویند) باشد تا از اعمال فشار به مجموعه باند و مجموعه دنده ها جلوگیری شود.

7- همانند خودروهای با گیربکس دستی، هنگام قرار دادن دنده در حالت R  ( دنده عقب) حتما توقف نموده و پس از ایست کامل دنده را در حالت R قرار دهید.

8- هنگام توقف خودرو  و زمانی که می خواهیم دنده را در حالت P  (پارک) قرار دهیم رعایت ترتیب ذیل الزامی می باشد:

 - ابتدا توقف کامل، پا بر روی پدال ترمز، ترمز دستی را کشیده و سپس دنده را در حالت N (خلاص)  قرار می دهیم.

- پس از آن پا را از پدال ترمز برداشته و سپس دنده را در حالت P (پارک) قرار می دهیم.

عدم رعایت این موضوع و انجام هر روش دیگری می تواند باعث گیر کردن ضامن دنده P (پارک) داخل گیربکس شده و در دراز مدت باعث شکستگی ضامن و تحمیل خسارت زیادی می شود.

با رعایت موارد فوق از خرابی های گیربکس اتوماتیک خودروی خود جلوگیری نمایید.

منبع: asriran.com