شماره جدید امداد شرکت مدیران خودرو

قابل توجه مشتریان محترم شرکت مدیران خودرو، این شرکت جهت بهبود کیفیت خدمات امدادی و تکریم شما مشتریان عزیز شماره امداد را به شماره 02149082 تغییر داد.

امیدواریم بتوانیم رضایت شما را بیش از پیش جلب کنیم.