شعبه اختصاصی فونیکس- نمایندگی افتخار - امیرآبادشمالی

 افتتاح شعبه ویژه فونیکس نمایندگی افتخار در خیابان امیرآباد شمالی به تازگی انجام شده و این شعبه با فضای شوروم بزرگ، لوکس و راحت آماده ارائه خدمات و مشاوره به شما مشتریان عزیز محصولات مدیران خودرو خواهد بود.

آدرس: خیابان امیرآباد شمالی، بعد از خیابان۱۷، روبروی کوی دانشگاه دختران.

شماره ها:
۰۲۱۸۸۲۲۲۰۴۰ - ۰۲۱۸۸۲۲۲۰۶۰ - ۰۲۱۸۸۲۲۲۰۷۰ - ۰۲۱۸۸۲۲۲۰۸۰ - ۰۲۱۸۸۲۲۲۰۹۰